Hopp til hovedinnhold

Kjentmann er namnet på ei beredskapsordning som skal styrke arbeidet med utfordringar knytte til rus i skulen.

På Slåtthaug vgs er det Jan Fredrik Oddekalv og Lena Sanden som representerer denne ordninga. Dei skal jobbe med systematisering av rusarbeidet på skulen, og dei er kontaktpersonar når elevar treng å snakke med nokon. Ta kontakt med ein av desse om du treng å prate med nokon om eige forhold til rus, eller om du er bekymra for medelevar sitt forhold til rusmiddel.

Lena Sanden

avdelingsleiar elevtenesta
Lena Sanden ny.jpg

Meir informasjon om Kjentmann-ordninga.