Ein forsommardag med mykje folk utanfor A-bygget.

Velkommen til Slåtthaug videregående skole!

Elevmiljøet hos oss er fargerikt og spennande – og lærarane er engasjerte og kreative. Skulen har fokus på yrkesfag og teknologi. Hos oss skal du oppleve å vere inkludert i skulen sitt sosiale miljø. Kvardagen din skal vere prega av kunnskap og læring, trivsel og gjensidig respekt. Her ser vi på alle utdanningsvegar som likeverdige. Hos oss skal du oppleve trygg, aktiv læring i alle klasserom og verkstader.
 Foto av Bjarte B. Eriksen

Noko for deg – ny utdanning på Slåtthaug vgs. med garantert læreplass og god løn

– Vi er nysgjerrige. Det er kjekt med garantert jobb og god løn, seier elevar på Slåtthaug videregående skole som vurderer det nye tilbodet på vg2 om utdanning til kulde- og varmepumpetekniker eller ventilasjonstekniker.

Aktuelle saker

29.06.2022

Åpen skole mandag og tirsdag 8-9.august

Våraktiviteter
24.06.2022

Garasjebygging i Sædalen

Store delar av våren har 1BAa bytta ut jobbing i verkstaden på skulen med garasjebygging for ein privat oppdragsgivar.

To av elevane legg takstein.
14.06.2022

Klage på karakter?

Viss du meiner at reglane for å fastsette ein standpunktkarakter ikkje er følgde, kan du klage.