Ein forsommardag med mykje folk utanfor A-bygget.

Velkommen til Slåtthaug videregående skole!

Elevmiljøet hos oss er fargerikt og spennande – og lærarane er engasjerte og kreative. Skulen har fokus på yrkesfag og teknologi. Hos oss skal du oppleve å vere inkludert i skulen sitt sosiale miljø. Kvardagen din skal vere prega av kunnskap og læring, trivsel og gjensidig respekt. Her ser vi på alle utdanningsvegar som likeverdige. Hos oss skal du oppleve trygg, aktiv læring i alle klasserom og verkstader.
Foto: Ann-Kristin Nilsen

Konsert med Miss Tati

Den kulturelle skulesekken inviterte vg1- og vg2-elevane til konsert med Miss Tati i Fana Kulturhus måndag 7. november. Tatiana Palanca, best kjent som Miss Tati, er ein multikulturell artist innan hiphop, soul, funk og RnB. Det vart ei flott oppleving for elevane våre.
Foto: Terje Rasmussen

Bjørnefjorden utdanningsmesse i 2022

Slåtthaug videregående skole er med når Lions Club Os arrangerer utdanningsmesse 9. og 10. november i Nore Neset aktivitetshus. Hjarteleg velkommen til vår stand nummer 36.

Aktuelle saker

29.11.2022

Korleis blir Slåtthaug vgs. best mogleg?

Det årlege elevseminaret er eit av dei viktigaste arrangementa for elevdemokratiet på Slåtthaug vgs.

Elev- og lærlingombodet i Vlfk viser ein presentasjon om arbeidet sitt foran eit rom fullt av klassetillitsvalde og eit utval av tilsette.
11.11.2022

Sei di meining i Elevundersøkinga!

Kvart år er elevane på alle skulane i landet med på Elevundersøkinga. Der får dei høve til å seie kva dei meiner om læring og trivsel på skulen sin.

Bildet viser ei liste med svaralternativ, frå "heilt einig" til "heilt ueinig". "Verken - eller" er haka av.
04.11.2022

Blårøyk og svidd gummi midt på skuleplassen!

Torsdag hadde skulen og vg2 køyretøy besøk frå bilbransjen. Det let seg både høyre og sjå, over heile området.

Blå røyk frå bakhjula på Davanger Drifting-bilen tåkelegg skuleplassen utanfor verkstadhallane. Publikum følger med på trygg avstand.