Hopp til hovedinnhold

IKT-hjelp

IKT kontor på A-bygg

Får du ikkje logga på nettverket? Vil ikkje prosjektøren samarbeide? Finn du ikkje programvara du skal bruke? Eller...?

Det er mykje som kan stokke seg i IKT-kvardagen, men heldigvis kan du finne ut av ein god del sjølv.

Pålogging

Har du problem med å komme på nett eller å logge på ulike tenester, sjekk ut brosjyren Datahjelpa - Startguide for bruk av IT på skule.

Skal du skrive ut?

Gå inn på utskriftsportalen og last opp dokumentet ditt.
Hent utskrifta på den næraste kopimaskinen med kort eller kode.

Les meir om pålogging, utskrift, passord m.m. på Skuleportalen.

Meir hjelp?

Nokre gonger treng vi allikevel hjelp frå spesialistane.

IKT på Slåtthaug vgs

Ivar Garvik

IKT-konsulent
Ivar Garvik

Thien Minh Phan

IKT-lærling

 

Chatboten Ask beskriv kva han kan hjelpe med

Chatboten på Skuleportalen

Treng du IKT-hjelp, kan Ask hjelpe deg 24/7!

Anten det gjeld programvare eller utstyr eller passord eller noko heilt anna, så har han svara på mange ulike spørsmål. Det er berre å spørje, dess meir chatboten blir brukt, dess betre vil svara bli!

Her kan du melde inn spørsmål både om utstyr og programvare: Brukarstøtte for elevar

Viss du har spørsmål som gjeld bestilling eller reparasjon av elev-PC-en din, sjå denne sida: Elev-PC support