Hopp til hovedinnhold

Tilsette ved skulen

På Slåtthaug videregående skole skal vi i fellesskap bidra til at elevane blir attraktive på arbeidsmarknaden i framtida!

Helsing frå rektor

Elevane si læring og utvikling står i fokus for alt vi gjer på skulen vår. Vi møter elevane våre med respekt og omtanke, og grunnhaldninga vår er at alle elevar kan lære.

Slåtthaug videregående skole skal vere prega av kunnskap og læring, trivsel og gjensidig respekt. Her ser vi på alle utdanningsvegar som likeverdige. Vi vil at både elevane og dei tilsette skal oppleve at dei er inkluderte i skulen sitt sosiale miljø.

Vi håpar du får ei fin tid som elev her hos oss!

Magnhild Hakestad

rektor
Magnhild Hakestad ny.jpg

Leiinga og kontoret

Ingvill Rabben Dypevik

avdelingsleiar fellesfag
Ingvill Rabben Dypevik ny.jpg

Lasse Steinegger

avdelingsleiar TIF
Lasse Steinegger ny.jpg

Lena Sanden

avdelingsleiar elevtenesta
Lena Sanden ny.jpg

Lene Torsvik

førstekonsulent
Lene.Torsvik.jpg

Stig Haldor Haldorsen

ass. rektor og avdelingsleiar BA
Stig Haldor Haldorsen.jpg

Terje Rasmussen

fagleiar
Terje K Rasmussen ny.jpg

Thora Stendal

avdelingsleiar EL og HO
Profil 1 Thora.png

Wenche Narum

førstekonsulent
Wenche Narum ny.jpg

Søk etter tilsette

Tilsette ved skulen

  • {{ item.name }}

    {{ item.workTitle }}