Hopp til hovedinnhold

Bygg- og anleggsteknikk

 Ein elev monterer bordkledning heilt oppe under takskjegget på ei hytte inne i verkstaden.

Er du praktisk anlagt og har godt handelag kan dette vere faget for deg. Du går 1-2 år på skule før du begynner som lærling i ei bedrift. Du kan i tillegg ta påbygg til generell studiekompetanse før eller etter læretida.

Er du kreativ og liker å bruke hendene?

Då bør du velje bygg- og anleggsteknikk på Slåtthaug vgs!

  • Her får du jobbe praktisk og bruke hendene dine til å skape varige verdiar.
  • Du får mange gode moglegheiter innan val av yrke.
  • Etter vg2 hos oss kan du ta fag- eller sveinebrev som betongfagarbeidar, tømrar eller i murar- og flisleggjarfaget.
  • Du vil vere etterspurd som lærling og fagarbeidar i bygg- og anleggsbransjen.
  • Du blir ein mester i å yte god service, jobbe sjølvstendig og i team.

Vg1 bygg- og anleggsteknikk (BAT01‑03)

Det første året er felles for alle som vel bygg- og anleggsteknikk, og du lærer om mange yrke du kan utdanne deg til.
Opplæringa omfattar produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehald av bygningar og anlegg med tilhøyrande tekniske installasjonar. Det blir stilt strenge krav til kvalitet og sikkerheit.

Vi disponerer heilt nye og godt utstyrte verkstader med oppdaterte maskinar og utstyr likt det som blir brukt ute på byggeplassane. Mykje av dei praktiske øvingane går føre seg i verkstaden, men vi jobbar også utandørs.

I fordjupingsfaget YFF tilbyr vi utprøving av fleire lærefag, hovudsakleg gjennom praksis i bedrift. Skulen har eit godt samarbeid med bransjen og dei aktuelle opplæringskontora.

Vg2 tømrar (TMF02-01)

Som tømrar kan du få mange ulike oppdrag, både nybygg, ombygging, tilbygg, rehabilitering og restaurering. Du jobbar på einebustadar, i næringsbygg, i bustadblokker eller du arbeider med feltutbygging.
Ein tømrar er ofte ansiktet til bedrifta mot omverda. Det er tømraren som representerer bedrifta overfor byggherrar, leverandørar, underentreprenørar og kundar – som ein av mange utfordringar!

Vg2 tømrar gir deg innsikt, kunnskap og praktisk erfaring med programfaga konstruksjonar og klimaskal, materialeigenskapar, varmeisolering og tetting og vindauge, dører og innvendig arbeid.

I fordjupingsfaget YFF går du vidare ned i djupna på tømrarfaget. Mykje av opplæringa i faget går føre seg i praksis i bedrift. Det er her du kan knyte kontaktar for å få deg læreplass. Skulen har eit godt samarbeid med byggebransjen og dei aktuelle opplæringskontora.

Vg2 betong og mur (BMO02‑01)

Vg2 betong og mur handlar om å utvikle grunnleggande kunnskapar om å bygge og vedlikehalde bygningar, bygningsdetaljar, anlegg og andre konstruksjonar i betong, flis og murprodukt.

Programfaga betong og mur og dokumentasjon og kommunikasjon rustar deg for å velje material, håndtere produkt og bygge konstruksjonar i betong og mur. Faga legg vekt på både estetikk, miljø og økonomi.

I fordjupingsfaget YFF vel du eitt av lærefaga som du vil jobbe spesielt med. Mykje av opplæringa i faget går føre seg i praksis i bedrift. Det er her du kan knyte kontaktar for å få deg læreplass. Skulen har eit godt samarbeid med byggebransjen og dei aktuelle opplæringskontora.

Vegen vidare

Etter vg2 tømrar kan du søke læreplass i tømrarfaget, og etter vg2 betong og mur kan du velje mellom betongfaget eller murar- og flisleggjarfaget. Læretida er på to år.
Sjå meir om alternativa på vilbli.no

Les meir om å bli lærling

Du kan også ta påbygging til generell studiekompetanse (før eller etter læretida) for å kunne studere vidare på høgskule/universitet.

Etter sveinebrevet/fagbrevet er du kvalifisert til å søke påbygging til generell studiekompetanse, fagskuleutdanning eller høgskole gjennom Y-vegen. Innan tømrarfaget og murarfaget kan du dessutan ta mesterutdanning.