Hopp til hovedinnhold

Elevrådet

Elevrådet 21/22 er ei engasjert gruppe elevar som arbeider for at Slåtthaug vgs. skal vere ein bra skule å gå på.

Medlemmene i elevrådet jobbar heile skuleåret med miljø, trivsel og for betre læringsvilkår.

Aktuelle saker i elevrådet

I den siste tida har elevrådet blant anna fått gjennomslag for endringar på menyen i kantina og fått inn fleire sunne alternativ som salat og smoothie.

Dei ønsker også å skaffe fleire sittegrupper ute mellom bygga for å skape trivsel. Her er dei ikkje heilt i mål, men jobbar vidare og håper å få til eit samarbeid med byggavdelinga.

Ei tredje viktig sak for elevrådet er at skulen skal ha gratis bind og tampongar på jentetoaletta. Dette er eit aktuelt tema i samfunnet for tida, og matbutikken Kiwi har starta ein kampanje som heiter Skolekravet, kor dei krev gratis bind og tampongar på norske skuler.

Samansetting

Elevrådet på skulen består av 34 tillitsvalde, ein frå kvar klasse. Av dei er åtte representantar valde til elevrådsstyret:

Christian Lundø Nordahl, 2KJTB – elevrådsleiar
Joakim Hansen, 4PBYA – nestleiar
Alf Ilkim Gandrud,1 BAE
Athene Myrli, 1 ELA
Daniel Rabben Larsen, 2BMOA
Helene Gjerde Johnsen, 3PBYB
Malin Sigvathsen Schrøder, 1HSB
Sarah Emilie Byrkjeland, 2BUAA

Alle utanom leiaren byter på å vere sekretær.